Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Binnenmilieu

Een gezond binnenmilieu is belangrijk voor scholen en kindercentra. Het zorgt voor betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Bovendien levert het energiebesparing op. Op deze pagina lees je hoe de GGD jouw school of kindercentrum kan ondersteunen bij een gezond binnenmilieu.

Tips voor frisse scholen en kinderopvang

 • Tip 1. Zorg voor frisse lucht;
 • Tip 2. Maar voorkom tocht; 
 • Tip 3. Soms lekker luchten;
 • Tip 4. Niet te warm, niet te koud;
 • Tip 5. Goed schoonmaken; 
 • Tip 6. Richt de ruimtes schoonmaakvriendelijk in; 
 • Tip 7. Neem met vragen of gezondheidsklachten contact op met de GGD.

De GGD-folder ‘Gezond binnenmilieu in kindercentra’ is een uitgebreide versie van deze 7 tips.

Naar boven

Toolkit voor frisse lokalen

De digitale toolkit milieu helpt bij het zorgen voor een frisse en gezonde klas. In de toolkit staat informatie, voorbeelddocumenten en instrumenten. Hiermee kun je direct aan de slag op jouw school. Ook ondersteunt de toolkit bij de aanvraag van het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School.

Er staan goede interventies en hulpmiddelen in de toolkit. Een aantal voorbeelden:

Naar boven

Wat kan de GGD doen?

Zijn er gezondheidsklachten bij leerlingen? Bijvoorbeeld hoofdpijn of meer astmaklachten? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD. Wij stellen je vragen en kunnen:

 • De capaciteit van het ventilatiesysteem meten: werkt het systeem wel goed?;
 • De luchtkwaliteit (CO2-gehalte) meten: is er voldoende frisse lucht in school?;
 • De temperatuur en luchtvochtigheid meten: is het niet te warm?;
 • Advies geven hoe je de situatie kunt verbeteren.
Naar boven

Gezond en Fris – Bezoek van de GGD

Alle basisscholen in regio IJsselland worden 1 x per 4 jaar bezocht door een GGD-medewerker. Tijdens dit bezoek bekijkt de GGD welke knelpunten er zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne, ventilatie of schoonmaak. De GGD bekijkt de school en de lokalen en gaat in gesprek met de directeur en leerkrachten. De situatie in school wordt vergeleken met landelijke normen en richtlijnen.

Bij ‘Gezond en Fris’ gaat het om hygiëne, ventilatie en schoonmaak. Want:

 • Handen wassen, goede schoonmaak en frisse lucht voorkomen infectieziekten;
 • Op school zijn veel kinderen bij elkaar. Hierdoor is er meer kans is op overdracht van ziekteverwekkers;
 • Kinderen hebben nog weinig besef van hygiëne;
 • Een gezonde en frisse school kan het ziekteverzuim verminderen, zodat voorkomen wordt dat leerprestaties dalen. 

Op basis van de gegevens stelt de GGD-medewerker een presentatie samen. Het schoolteam hoort wat goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. Je krijgt tips waarmee je meteen aan de slag kunt op school. 

Naar boven